2019. Október 17. Csütörtök
Navigáció
Kapcsolatok - Hazai intézmények

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály : www.fvm.hu

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal , Takarmánybiztonsági és -minőségellenőrzési Osztály: www.oevi.hu

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Megyei Szakigazgatási Hivatalai: http://www.fvm.hu/doc/upload/200801/mgszh_megyeihivatalok_20080108.pdf

Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH): http://www.mebih.gov.hu/bemutatkozas

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága ( volt ÁOGYTI):  http://www.aogyti.gov.hu

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet , Takarmányozási Főosztály és Központi Laboratórium: http://www.ommi.hu/laben/nyitoHU.htm2006. december 23.-án megjelent a mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Kormányrendelet. Ennek 20. §-a foglalkozik az eredetileg a 2001. évi CXIX. Takarmány törvény által kijelölt takarmányozási hatóságok megszüntetéséről, és azok helyett a Központ kijelöléséről

 

 

Az alábbi tevékenységek esetében a Hivatal központi szerve jár el illetékes takarmányozási hatóságként:

(a paragrafus, bekezdés és betű jelzések a 2001. évi CXIX. Törvény szerkezetére utalnak)

 

A takarmány-előállító üzem működési engedélyét kiadja. 4. § (1)

A működési engedéllyel rendelkező létesítményekről rendelkező nyilvántartást vezet. (4. § (2))

Új takarmányt eseti jelleggel előállítani, felhasználni és behozni kizárólag a Hivatal  engedélyével, az abban meghatározott feltételekkel lehet. 8. §

Kijelöli a hatósági ellenőrzések során vett takarmányminták vizsgálatait végző laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi.  11. §(2) a)

Minősíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellenőrzi az országban működő takarmányvizsgáló laboratóriumokat, valamint azok vizsgálatait. 11. §(2) b)

Működteti a takarmányvizsgálatok nemzeti referencia laboratóriumát és ellátja annak külön jogszabályban foglalt feladatait. 11. §(2) c)

Részt vesz a takarmányvizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében. 11. §(2) d)

Véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztéséről. 11. §(2) e)

Nyilvántartja az országban működő létesítményeket, valamint az Európai Unió tagállamain kívüli országban működő, az Európai Unióba takarmányt importáló takarmány-előállító üzemek Magyarországon bejegyzett képviselőit. 11. §(2) f)

Kijelöli és ellenőrzi a nyilvántartásba vételre kötelezett takarmány-előállító üzemek nyilvántartásba vételéhez szükséges vizsgálatok elvégzésére jogosult gazdálkodó szervezeteket. 11. §(2) g)

Végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek országos értékelését a takarmány-biztonság és -minőség vonatkozásában. 11. §(2) h)

A hatósági takarmány-ellenőrzés tapasztalatairól és helyzetéről folyamatosan

Tájékoztatja a minisztert, elkészíti és a miniszternek megküldi a hatósági takarmány-ellenőrzés éves tapasztalatairól szóló jelentést. 11. §(2) i)

Gondoskodik a hatósági szakemberek képzéséről. 11. §(2) j)

Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors-vészjelző rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszélyhelyzet esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 11. §(2) k)

Ellenőrzi a gyógyszeres takarmányt vizsgáló laboratóriumokat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata vonatkozásában. (4) a)

A külön jogszabályban foglaltak szerint a laboratóriumok működési engedélyét feltételhez köti, módosítja, felfüggeszti, korlátozza, illetve visszavonja. 14. § a)

A külön jogszabályban foglaltak szerint az új takarmány eseti engedélyét felfüggeszti, újabb feltételhez köti, módosítja, illetve visszavonja. 14. § b)

A takarmány-előállító üzemek működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, illetve visszavonhatja. 14. § c)

A minőségvédelmi bírságot a Hivatal számlájára kell befizetni. A befolyt összeg felhasználásáról a miniszter dönt. A befolyt összegeket kizárólag a takarmányvizsgálati módszerek korszerűsítésére és a takarmányok minőségének javítását szolgáló intézkedések megtételére lehet felhasználni. 16. §(4)

 

 

 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei járnak el takarmányozási hatóságként az alábbi tevékenységek során:

 

A minőségében károsult takarmányok felhasználhatóságáról dönt. 6§. (2)

Ellenőrzi a gyógyszeres takarmányt vizsgáló laboratóriumokat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata vonatkozásában. 11§ (4)

Ellenőrzi a létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 11§ (4) b)

Ellenőrzi a takarmányok előállítását, tárolását, forgalomba hozatalát, felhasználását és szállítását. 11§ (4) c)

Ellenőrzi a takarmány-higiéniai előírások betartását, a takarmányok biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, csomagolását, jelölését. 11§ (4) d)

Ellenőrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat. 11§ (4) e)

Ellenőrzi a takarmányok exportját, illetékességi területén való átszállítását és importját a vámelőírások figyelembevételével. 11§ (4) f)

Ellenőrzi a forgalomba hozott és importált szálas- és tömegtakarmányok tiltott anyagoktól való mentességét, valamint a nemkívánatos anyag tartalmának mértékét. 11§ (4) g)

Ellenőrzi a takarmány-előállító üzemekben bevezetett HACCP rendszereket. 11§ (4) h)

A takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthatja, a takarmány előállítását, tárolását, forgalmazását, felhasználását, szállítását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti és megtilthatja, a környezetvédelmi és vám előírások figyelembevételével elrendelheti megsemmisítését. 14 § d)

a külön jogszabályban foglaltak szerint csökkentheti a takarmány értékét, felhasználását feltételhez kötheti, illetve módosíthatja, ha a takarmány összetevői és beltartalmi értékei a megengedettnél nagyobb mértékben térnek el a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérő okmányon feltüntetett értékektől vagy a takarmány más módon minőségében károsult. 14 § e)

Meghatározhatja a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit, ellenőrzi azok betartását, és erről tájékoztatja a Szolgálat illetékes intézetét. 14 §  f)

Megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány előállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását. 14 § g)

Megtiltja az állatok egészségét közvetlenül, illetve az ember egészségét közvetve veszélyeztető takarmány előállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, illetve az ilyen takarmány felhasználása esetén azonnal értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet. 14 § h)

Megtilthatja a nem megfelelő csomagolóeszköz és szállítóeszköz használatát. 14 §  i)

Megtilthatja a jelölési előírásoktól eltérő takarmány forgalomba hozatalát, illetve felhasználását. 14 § j)

Ha a vizsgálat során megállapítja, hogy az előállított, illetve forgalomba hozott takarmány gyártmánylappal nem rendelkezik, beltartalmi értéke a külön jogszabályban meghatározottnál nagyobb mértékben tér el a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérő okmányon feltüntetett garantált beltartalmi értéktől, a takarmány más módon minőségében károsult, az előírt mennyiségtől eltérő mértékben vagy módon, illetve meg nem engedett állatgyógyászati készítményt, takarmány-adalékanyagot vagy az előírt legmagasabb értéket meghaladó mennyiségű nemkívánatos anyagot, mikroorganizmust, tiltott anyagot, nem engedélyezett állati fehérjét tartalmaz, vagy a jelölési előírásoknak nem felel meg, minőségvédelmi bírságot szab ki. 16. § (1)

 

 

 

Hozzászólások
#1 | dzsar - 2007 április 12 csütörtök, 16:48:13
2007 március 31 szombat, 07:32:54
az MgSzH honlapja ?

Smile a hiányosság pótolva Smile
#2 | santa - 2013 március 25 hétfő, 13:08:14
Much change since then has been in the context the shifting of the power balance away from the Council and towards the Parliament. The role of the Commission has often been to mediate between the two or tip the balance. Thanks for sharing.
Regards,
essay writing services coupon
#3 | santa - 2013 május 08 szerda, 13:21:36
These organizations include members such as nutritionists, chefs, food service professionals and educators. Professionals who join nutritional associations receive benefits such as access to education programs, education materials, networking events and job listings. Thanks.
Regards,
online search engine internet marketing services
#4 | sharon199 - 2013 május 16 csütörtök, 16:15:12
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information?
business dissertation
#5 | Haozhou - 2013 június 22 szombat, 13:20:12
Atomated Transfer Timezone of Bluetooth HandsFree Calling function Tools for conversion and Calculatoprs Visitors Receiver FM aout Lanes Guide Choices on MP3 Player of MultiRouute Preparing of navigation with Google Pictures Satelllite of intellectual Functions on fake Bvlgari watches touchscreen Garmin Nuvi 765T is equipped with a few of the most contemporary techonlogies accessible in the marketplace these days cheap christian louboutin . This unit is equipped with satellite predicted prperties for superior efficiency, based on the satellite acqquisition christian louboutin 2013 , and advanced lane guidance capabilitties that alliow the user devuice towards the subsequent band and als the essential chanfges within the way of advance. User Nuvi 765T can see signs of forthcoming presented on a widescreen display in full coplor, in ordder t much better and quicker cheap louis vuitton shoes , drivign solutions could be effortlessly. Speakeprhone capabilities permit the owner of
#6 | Haozhou - 2013 szeptember 20 péntek, 09:59:03
Shanghai, amsale wedding dresses Christian louboutin very hot sale, because the final 1 to enter the metropolis of PHS in 2003, the very first carried out inside the suburbs Phone Quantity,Christian Louboutin Lady Glitter Slingback Gold, formally getting into the town in Could 2004, 2013 wedding dresses Phone Quantity in Shanghai location. Tens of thousands of Australians have their travel plans disrupted by lost and delayed baggage every year, in spite of improvements in luggage handling by airlines and airports globally. Australias quantity 1 on-line travel insurer Travel Insurance Direct stated luggage loss, harm and theft represented the greatest single category of travel insurance claims, plus size wedding dresses accounting for about 40 per cent of total claims. Travel Insurance Direct Common Manager Ian Jackson stated much more than 25 million bags had been mishandled last year in airports globally, of which about three.four per cent had been by no means reunited with their owners. Mishandled luggage was 24 per cent lower than the prior year thanks to much better handling systems, but nonetheless
#7 | Haozhou - 2013 szeptember 23 hétfő, 08:12:47
occurred at a rate of 68 bridesmaid dresses ,000 bags per day globally. Some Australians who lose their luggage will by no means see it once more, Cheap Bridesmaid Dresses resulting in thousands of dollars in lost property and immeasurable disruption to holiday plans, Mr Jackson stated. Although the vast majority of misplaced bags are discovered and returned to their owners inside 48 hours, thats no consolation if youre caught within the European winter with out your coat and gloves. Mr Jackson stated there had been ten easy precautions travellers could take to assist make sure their luggage arrived intact: Tags Make sure all items have clear, sturdy luggage tags that wont tear off. casual dresses 2013 Record your telephone numbers for each house and destination. Some travellers prefer to list their workplace address to steer clear of suggesting their house is vacant. Itinerary Location your get in touch with particulars and itinerary inside your luggage, so you are able to nonetheless be situated if external tags are lost and your luggage is opened for inspection. Lock up Locks and straps offer a
#8 | Haozhou - 2013 szeptember 25 szerda, 07:39:58
Reporter Wu Wei Group lately noted the function of PHS enterprise has entered the countdown to delisting,Christian Louboutin Yotruche 70 python impact pumps, the stability of subsequent 12 months, beautiful wedding dresses Louboutin for sale discount wedding dresses , tariffs will likely be instantly transferred towards the PHS 3G account. China Telecom Shanghai yesterday to a reporter inquired about issues associated for the organization was knowledgeable that,Chrsitian Louboutin Attractive Sling Glittered Stiletto Nude, as at current,wholesale, China Telecom hasn't but acquired authorities departments around the wants of PHS people in January one 2013 for processes for withdrawal network needs. China Telecom because the backbone from the nationwide substantial telecommunications corporations, wholesale wedding dresses Christian louboutin outlets, will carry on to create PHS buyer services and retain the reliable rights and interests of customers of PHS network.discovered the PHS small business isn't only the operation of China Telecom,Louboutin sales and profits, China Unicom also operates connected companies
#9 | Haozhou - 2014 június 30 hétfő, 15:47:40
your region in thoughts. For instance, if your shop is in an affluent region, then carrying highend gowns and accessories might much better cater towards the requirements of the audience.2Select a retail space that fits your spending budget and your company requirements. Maintain in thoughts that location is usually an essential factor in choosing a retail space for a bridal shop. You?ll require floor space for gown racks and a minimum of 1 dressing space region having a big mirror for brides and bridal parties to attempt on Easy Wedding Dresses . Think about locating your shop in a shopping center or shopping mall that already consists of other (nonbridal) retail shops, as this may automatically make your shop a destination for shoppers.3Develop contacts with bridal gown distributors. Turn out to be familiar using the businesses that create and distribute bridal gowns, and start forging contacts. A retail bridal dress shop will have to acquire its gowns at a price that makes it feasible to sell them for a profit, so you'll need to establish the contacts and produce agreements for buying and selling the merchandise.4Hire 1 or much more staff members to deal with inhouse alteration of gowns, in the event you don't have the abilities. All bridal gowns need to be altered, black and white wedding dresses and by providing the alterations inhouse, you offer an important service that may be factored into your expenses as a shop and can save the bride a trip elsewhere. Alpina Watches is no stranger to sports automobile racing as 1 of their signature lines is appointed later the Hours of Sebring, 1 of North Americas most noted and enduring sports automobile races summer dress . Weve been contained in amusements motorcar racing fall butme time now, stated Ralph Simons, Commercial Director of Alpina Watch International SA. To become related to a trio of drivers that exemplify professionalism and also the pursuance of greatness is really a natural eligible for our brand and ensures continuity of our globally oriented involvement in motorsports. The Level five Motorsports teammates have been creating headlines already in 21 on the heels of Tuckers American Le Mans Series LMPC Championship in 20. The crew will make the leap to the LMP2 species within the ALMS also as contend for the ILMC. Had been truly seeing along to going with Alpina Geneve as the team races for a earth competition, stated Brian Weaver, CEO of Anthem Media Group, who created the sponsorship platform. Their internationally acknowledged brand is really a natural fit for our drivers whose good results depends upon accuracy and accuracy in every migrate they make. Alpina plans to make use of their relationships using the Level five drivers as chapter of an active promotional platform as its effective Racingcollection, aimed by a younger, sportsoriented and vogue conscious target spectators. Alpina has produced a growing network of additional than 350 exclusive see retailers and 1 provocative communications strategy involving universal PR, marketing and accidents. In counting, the companys social medium exertions boast a wholesome 55,000 Facebook fans a emulating namely continues apt grow ashore a annual root. The season begins for each the ILMC and ALMS using the Hours of Sebring, March 19, 21. The occasion will probably be broadcasted on ESPN with stretched coverage on ABC. All through the year, Level five will probably be racing at essential memorabilia in North America, Belgium, France, Italy mature wedding dresses , UK and China. About Alpina Geneve Alpina Genève replica rolex, the Swiss manufacturer of Accessible SportsLuxury watches namely an independent, familyowned corporation based
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Meta Tags
takarmány bizottság magyar unió kódex takarmánykódex adalékanyag takarmányadalék aroma jog takarmányjog hígiénia takarmányhígiénia nemkivánatos GMO útmutató engedélyezés FVO EFSA jogszabály tiltott alapanyag
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Column count doesn't match value count at row 1
Online Statisztika
Online vendégek: 0
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 1007
Aktiválatlan tagok: 12
Legújabb tag: iren_szovati

Látogatók ma: 42
Online látogató: 0
Max. Onlinerekord: 13
Max. napi rekord: 5427
Látogatók tegnap: 216
Látogatók a hónapban: 2222
Összes látogatók: 1518108

Utolsó 24 órában: 
Hírlevél
Ha fel szeretnél írtakozni előbb regisztrálj az oldalon.
Generálási idő: 0.10 másodperc 7,155,839 egyedi látogató